Avís legal

Objecte

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.solucionshabitat.com, del qual és titular SOLUCIONS I GESTIÓ D’HABITATGES SLU (en endavant, SOLUCIONS).

La navegació pel lloc web d’SOLUCIONS li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’SOLUCIONS, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per tot això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant d’SOLUCIONS o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent SOLUCIONS denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. Identificació

SOLUCIONS, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

 • La seva denominació social és: SOLUCIONS I GESTIÓ D’HABITATGES SLU.
 • El seu nom comercial és: SOLUCIONS.
 • El seu CIF és: B66166422.
 • El seu domicili social està al: C/ ALMOGAVERS, 199-LOCAL, 08018 BARCELONA (ESPANYA).
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA Volum 44050 , Foli 110, Full B4455707.

2. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i SOLUCIONS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. Condicions d'accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, SOLUCIONS pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SOLUCIONS i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer-ne un ús adequat dels continguts i serveis d’SOLUCIONS i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’SOLUCIONS o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SOLUCIONS presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’SOLUCIONS o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’SOLUCIONS o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SOLUCIONS, sense que es puguin entendre cedides a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de SOLUCIONS, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SOLUCIONS i el propietari del lloc web amb el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de SOLUCIONS dels seus continguts o serveis.

SOLUCIONS no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l'accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

SOLUCIONS exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, a manera d’exemple, SOLUCIONS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, SOLUCIONS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SOLUCIONS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. SOLUCIONS no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

6. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a SOLUCIONS identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

7. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. Política de privacitat

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable SOLUCIONS I GESTIO D’HABITATGES SLU (d’ara endavant: SOLUCIONS). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

S’entendrà que l’usuari ha donat el consentiment al tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de gestió comercial d’informar a l’usuari sobre els productes o serveis que SOLUCIONS comercialitzi ara o en un futur, si envia degudament emplenat qualsevol dels formularis que avui o més endavant es puguin incloure en la web de SOLUCIONS.

SOLUCIONS garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals que hagin estat facilitades.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a aquest efecte al domicili següent: SOLUCIONS I GESTIO D’HABITATGES SLU, situat en C/ ALMOGAVERS, 199-LOCAL, 08018 BARCELONA identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que es vol exercir.

SOLUCIONS adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, SOLUCIONS no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les galetes que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

9. Legislació aplicable

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.